# NOMBRE DEL EVENTO: nombre taller # * **Fechas:** Mes DD-DD, AAAA * **Lugar:** Ciudad, País * **Anfitrión:** [Anfitrión Local](https://local.domain/) * **Local:** [Lugar de encuentro](http://local.domain) ## Taller ## * [Programa del Día](programa.html) * [Participantes](participantes.html) * [Instructores](instructores.html) * [Materias de Referencia](referencias.html) * [Libros](libros.html) * [Auspicadores](auspiciadores.html "Auspicadores del Taller") * [Foto del Grupo](https://photos.nsrc.org/YYYY/ALBUM/LINK_TO_PHOTO) : [Fotos](https://photos.nsrc.org/index.php/YYYY/LINK-TO-ALBUM) * [Encuesta](https://nsrc.org/limesurvey/LINK-TO-SURVEY) * Lista de Correo del Taller: [aquí](https://lists.nsrc.org/listinfo/LINK-TO-LIST-IF-AVAILABLE) ## Metas ## * (meta 1) * (meta 2) * (meta 3) ## Objectivos ## * Objectivo 1 (General) * Objectivo 2 (Categoria) * Objectivo 2a * Objectivo 2b * Objectivo 3 (Categoria) * Objectivo 3a * Objectivo 3b